• facebook
  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • youtube

1. ULUSLARARASI ERKEN MÜDAHALE VE REHABİLİTASYON KONGRESİ SONUÇ RAPORU

1-uluslararasi-erken-mudahale-ve-rehabilitasyon-kongresi-sonuc-raporu 1. ULUSLARARASI ERKEN MÜDAHALE VE REHABİLİTASYON KONGRESİ
30 Mart – 1 Nisan 2018 Ankara/ Türkiye
KONGRE SONUÇ RAPORU


Değerli Meslektaşlarımız,
Erken Müdahale Gönüllüleri, Ulusal ve Uluslararası kongreler, disiplinlerin deneyim ve bilgilerinin paylaşıldığı, güncellendiği bilimsel toplantılar olup farklı disiplinlerin bir araya gelerek, interdisipliner yaklaşımların sürdürülmesinde, mesleğe veya alana özgü bilgi temelinin oluşturulması ve uygulamalarının geliştirilmesinde ve bilimsel alanda görünürlük kazanmasında önemli role sahiptir. Bununla birlikte kişi ve kurumların aynı meslek veya farklı meslek ve alanlardan yetkin ve tecrübeli kişilerin aynı ortamda bulunması, konuların ele alınarak tartışılmasına olanak sağladığından, iş ve araştırma ortaklıkları için bulunmaz bir zemin hazırlamaktadır.

Bu düşünce ile, 31 Mart 2017 de karar vererek çıktığımız yolun sonunda, tam 1 sene sonra
31 Mart 2018-1 Nisan 2108 tarihleri arasında, Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon
Derneği tarafından düzenlenen, 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi (EMR 2018), The Ankara Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Kongremizde gerek kongre öncesi gerekse kongre sonrası yapılan uluslararası kurslarla birlikte toplamda 8 gün boyunca, erken müdahalede gerekli tüm bilgi ve beceriler tartışıldı, çalışıldı ve uluslararası platformda geçerliliğini kanıtlamış uygulamalara yer verildi. Üç gün süren ana kongre platformunda ise erken müdahale ve rehabilitasyon kavramı, ülkemiz ve uluslararası platformda yenidoğan yoğun bakım ünitesinden başlayarak erken çocukluğa kadar süren zaman içerisinde tüm yönleriyle, tüm disiplinlerde arasında panel ve konferanslarda bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla tartışıldı. Bu alanda yer alan tüm, akademisyenler, klinisyenler ve konuya duyarlılık gösterenler profesyoneller bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca yaşanan toplumsal krizlerden doğrudan etkilenen bu özel hasta popülasyonunun gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla hasta dernekleri, bazı grupların temsilcileri ve çalışmalarına yer verilmiştir.

Uluslararası konuşmacılarımız ise dünyadaki son durumu ve çalıştıkları alanları kongremizle birlikte ülkemize aktarma imkanı buldu. Bu bağlamda, Avusturya,Graz Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Christa Einspieler “Nörogelişimsel Bozukluklar Açısından riskli bebeklerin erken teşhisi. Son 5 yılda neler öğrendik? (Early Identification of Infants at Risk for Neurodevelopmental Impairment – What did we learn during the last 5 years?)“ başlıklı konferansında katılımcılara erken teşhis ve konuda son 5 yıldaki gelişmelere ışık tutarken, aynı zamanda kongrenin uluslararası kurslarından biri olan Basic General Movements Analizi kursunu üstenmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinden kongremize konuşmacı olarak katılan
Nancy Neiditz, dünyada çok yaygın olarak kullanılmaya başlayan “Anat Baniel Yöntemi” ile ilgili bilgi ve tecrübelerini tüm dinleyicilere aktarmıştır. Ayrıca yine Amerikan asıllı olan Jeremy Krauss “Erken bebeklik dönemi gelişimine yeni bir bakış açısı ve özel gereksinimli çocuklara uygulanması; Jeremy Krauss Yaklaşımı (JKA) (The Jeremy Krauss Approach (JKA). A Fresh Perspective on Early Childhood Development and its application to Special Needs Children) konusunda bir konferans vermiştir. Toplamda 36 konuşmacı farklı disiplin ve alanlara ait akademik ve klinik tecrübe ve bilgilerini yoğun geçen üç gün içerisinde dinleyicilere aktarmışlardır.

Kongremizin bilimsel programını oluşturan ana konular şu şekilde belirlenmiştir:

1. Riskli Yenidoğanı Yeterince Tanıyor muyuz?

2. Erken Bebeklik Dönemi Gelişimine Yeni Bir Bakış Açısı ve Özel Gereksinimli

Çocuklara Uygulanması; Jeremy Krauss Yaklaşımı (JKA)

3. Riskli Yenidoğanda Klinik Uygulamalar

4. Yenidoğan Yoğun Bakımda Bir Gün!

5. Nörogelişimsel Bozukluklar Açısından Riskli Bebeklerin Erken Teşhisi Son 5 Yılda Neler Öğrendik?

6. Erken Dönem Fizyoterapi Rehabilitasyon Uygulamaları

7. Erken Müdahalede Feldenkreis Yönteminde Yeni Bir Bakış: Anat Baniel Yöntemi

8. Duyu Bütünlüğü Olmadan Asla mı?

9. Erken Bebeklik Döneminde Nelerden Korkarız?

10. Ekibin Olmazsa Olmazı: Aileler ve Bakım Verenler

11. Teorikten pratiğe aktardıklarımız: Vaka Üzerinden Farklı Erken Müdahale Yaklaşımları

Belirlenen konular çerçevesinde fizyoterapi, ergoterapi, çocuk hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk genetik, çocuk beyin cerrahisi, çocuk nörolojisi, çocuk gastroenteroloji, çocuk psikiyatri, çocuk ortopedisi, dil ve konuşma bozuklukları, odyoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk (yenidoğan) hemşireliği gibi erken müdahale ve rehabilitasyonun vazgeçilmez parçaları olan disiplinler bir araya gelmiştir.

Ülkemizin her yerinden ve dünyadan Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Ürdün gibi erken müdahaleye gönül vermiş farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 247 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin bilimsel programında, 3 Konferans, 8 panel, 2 kurs, 68 sözel bildiri ve 52 poster bildiri sunumu ile klinik ve akademik açıdan dolu dolu olan bir kongre gerçekleşmiştir. Yapılan sözlü ve poster sunumlarının ardından en iyi üç sözel ve poster sunumları ödüllere laik görülmüştür ve hediyeleri takdim edilmiştir. Kongremizde sunulan tüm bildirilerin Türkçe ve İngilizce özetleri Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yakın zamanda basılacak ve siz değerli okurlara sunulacaktır.

Kongremizin bu kadar başarılı geçmesini sağlayan ve kongremizi her türlü destekleyen Avrupa Birliği Erasmus+ Programı, Türkiye Ulusal Ajansı, CP-Care Projesi, Medvet Projesi, My Peer Mentor Projesi, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Duyu Bütünleme Derneği, El Terapistleri Derneği, Ergoterapistler Derneği, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Çocuk Nörolojisi Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Allergan, Özel Bilge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Bilim Ortez Protez, Can Erdem Ortez Protez, Hipokrat Kitabevi, İstanbul Tıp Kitabevi, Rota Ortez Protez, Terapi Marketi’ne ve ayrıca organizasyonun mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan
Ege Kongre Organizasyon Şirketine teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Ayrıca kongrenin planlanmasından itibaren büyük istek ve özeri ile çalışan, kongremizin bu denli başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akmer MUTLU ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Dr. Sevil ÜZER’in oluşturduğu kongremizin bilimsel sekretarya üyelerine gönülden teşekkür ederiz.

En büyük şükranlarım ise konuşmaları ve tecrübeleri ile kongremize ışık tutan değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılarımız ve oturum başkanları ile, varlıkları ile kongremize anlam katan değerli katılımcılarımıza sunarız.

2. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi’nde görüşebilmek umuduyla,

Sevgi ve saygılarımızla,

APOR Dernek Başkanı: Prof. Dr. Cemil YILDIZ

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Kıvılcım GÜCÜYENER

Bilimsel Sekreterya: Doç. Dr. Bülent ELBASAN,Doç. Dr. Akmer MUTLU, Dr. Fzt. Sevil ÜZER