• facebook
  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • youtube

I. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi (EMR 2018)

i-uluslararasi-erken-mudahale-ve-rehabilitasyon-kongresi-emr-2018

EMR 2018
I. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi 

30 Mart-01 Nisan 2018, The Ankara Hotel


Değerli Meslektaşlarımız,

Son yıllarda sıkça kullanılan “Erken Müdahale” terimi, erken bebeklik döneminde multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı uygulamaları içerir. Daha basit ifade edecek olursak; erken dönemde uygulanacak yaklaşımlarla risk altında olan bebeklerde engellilik durumunun ortaya çıkmasını önleyen veya bunların asgari düzeyde tutulması için sarf edilen yaklaşımlardan oluşur. 

Gelişen ve değişen dünya, hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, farklılaşan doğal koşullar ve bize sunduğu şartlar ve tabi ki en önemlisi tıp ve sağlık alanındaki durmak bilmeyen ilerleyiş, zaman içerisinde erken bebeklik döneminde yapılan uygulamalarda değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir.

Hayatın anne karnında, toplu iğne başı büyüklüğünde bir hücreden başladığını düşünürsek, değişimin daha o dönemlerden yaşamımızı ne şekilde etkileyeceğini artık anlamak mümkün. Özellikle gebelik süresince yapılan takiplerde görüntüleme yöntemlerinin kolaylıkla ve zararsız bir şekilde kullanılabilir olması, problemin erken dönemlerde fark edilmesine önemli derecede katkı sağlamıştır. Problemin daha fetal dönemde fark edilmesi ile birlikte alınacak tıbbi önlemler, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine olanak sağlar. 

Ancak, tıp ne kadar gelişmiş olursa olsun, bazen ortaya çıkan problemleri ekarte etmek mümkün olmaz. Özellikle genetik problemlerin varlığı veya ciddi bir nörolojik etkilenim, fetal hayattan başlayarak birçok problemi beraberinde getirir. İşte bu süreçte erken müdahale yaklaşımları önem kazanır. 

Erken müdahale deyince ilk akla gelen medikal yaklaşımlar, hemşirelik bakımı, fizyoterapi, ergoterapi ve eğitsel yaklaşımlardır. Okul öncesi dönemde ve okul çağında çocuğun yaşıtları ile oynayabilmesinin sağlanması, ya da erişkin ve yetişkin dönemde bireyin bağımsız bir hayat sürebilmesi, erken müdahalenin temel hedefidir.

Değişen dünya ile birlikte artan risk faktörleri, bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olsa da, iyileşen pediatrik yoğun bakım üniteleri bu çocukların hayatta kalma şansını arttırmıştır. Hayatta kalan çocuklarda ise bazı ekilenimler kaçınılmaz olmuştur. Daha önceki yıllarda daha çok çocukluk döneminde başlatılan fizyoterapi, ergoterapi ve eğitsel uygulamalar, günümüzde bebeklik dönemine kadar inmiştir.  

İşte bu nedenle, ülkemizde bir ilk olarak ekip anlayışı içerisinde erken müdahale ve rehabilitasyon kavramını uluslararası ve ulusal ölçekte  tüm tarafları ile tartışmak istedik. Ekip anlayışı içerisinde, ekibin önemli unsurları olarak hekim, fizyoterapist, hemşire, psikolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, özel eğitim uzmanı, odyolog, dil ve konuşma terapistleri, sosyal çalışmacılar ile erken müdahale kapsamında yapılan klinik ve kanıt dayalı uygulamaları paylaşarak ülkemizde erken müdahale ve rehabilitasyona dikkat çekmek ve ulusal ölçekte stratejiler geliştirmeyi hedefledik.  

Sizleri, verimli geçeceğine inandığımız, The Ankara Otel’de yapılacak olan I. Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyarız. Bu kongrenin, bu alana gönül vermiş tüm sağlık ve eğitim çalışanlarının, bilgi birikimlerine karşılıklı katkıda bulunulacağı, farklı bakış açıları ile yeni fikirlerin paylaşılacağı, çok disiplinli çalışmalar için temellerin atılacağı ve aynı zamanda sosyal açıdan keyifli zaman geçirileceği bir toplantı olmasını hedefliyoruz. Katılımınız ve katkılarınız ile zenginleşecek olan kongremizde sizlerle görüşmek dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener
Kongre Başkanı