• facebook
  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • youtube

Yönetim Kurulu Üyeleri

yonetim-kurulu Başkan
Prof.Dr. Cemil Yıldız

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Evren Yaşar

Genel Sekreter
Doç.Dr. Bülent Elbasan

Sayman
Doç.Dr. Kenan Koca

Üyeler
Prof. Dr. Şehim Kutlay
Prof. Dr. Gonca Bumin
Doç. Dr. Akmer Mutlu